Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu

Prijedor Circle Hub

Naučno-tehnološki park Beograd

INTERA Tehnološki Park

Tehnološko-metalurški fakultet

Mašinski fakultet u Sarajevu

Univerzitet Singidunum

Narodna biblioteka Kruševac

Gimnazija „Sveti Sava“ Požega

Tehnička škola Šabac

Farmaceutski fakultet u Beogradu

Fakultet tehničkih nauka