O nama

Nastanak 3D Republike

Aditivna tehnologija (3D štampa) je jedna od najbrže rastućih industrijskih sektora u svetu sa CAGR (jedinstvena godišnja stopa rasta) od 30% izmedju 2017. i 2022. godine. I zbog toga predstavlja industrijski sektor sa značajnim ulaganjem u razvoj, brzim razvojem tehnologije i njene primene u proizvodnom sektoru.

Usled brzog razvoja, koji diktiraju razvijenije zemlje (Zapadna Evropa i USA), zemlje Balkana zaostaju u primeni 3D štampe, što samo produbljuje jaz izmedju Balkana i razvijenih zemalja.

Prepoznavši potencijal 3D štampe i celokupne digitalne fabrikacije, 2016. godine formirali smo 3D Republiku sa ciljem širenja i razmene znanja o 3D štampi ka industrijskom sektoru i obrazovnim institucijama.

3D Republika danas

3D Republika je u prethodnih 6 godina postala apsolutni lider u oblasti optimizovanja proizvodnih procesa primenom 3D štampe, kao i u oblasti širenja znanja o samoj tehnologiji, na prostoru bivše Jugoslavije.

Pored saradnje sa velikim proizvodnim kompanijama, posebno smo ponosni i fokusirani na saradnju s obrazovnim institucijama u regionu.

Krajem 2021. godine B2N Your 3D Partner, najveća kompanija u oblasti 3D štampe na Balkanu, postala je manjinski akcionar 3D Republike, što je u mnogome proširilo pristup tehnologijama i znanju kojim raspolažemo.

Poznati smo po organizovanju mnogih humanitarnih događaja, kao i događaja posvećenih mladima u formi “mejkatona”.

Lista organizovanih događaja uključuje:

Tom Belgrade – https://www.tombelgrade.org/

FABelgrade – http://www.fabelgrade.io/

Vizionari Srbije – Vizionari Srbije Facebook grupa

Makeathon Sarajevo – Video na Facebook

Misija

Naša misija je da omogućimo obrazovnim institucijama u regionu da unaprede svoje obrazovne programe u oblasti digitalne fabrikacije, kroz pristup znanju i tehnologijama kojima mreža 3D Republike raspolaže, kao i da omogućimo proizvodnim kompanijama da unaprede svoje proizvodne procese.