Naučno-tehnološki park Beograd

NTP Beograd je osnovan u partnerstvu Vlade RS (u ime Vlade, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Grada Beograda i Univerziteta u Beogradu, u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za povezivanje privrede i naučno-istraživačkih i obrazovnih organizacija, transfer znanja, razvoj novih tehnologija, komercijalizaciju inovacija, umrežavanje i stimulisanje rasta ekonomije zasnovane na znanju.
NTP Beograd se razvija u novo tehnološko jezgro grada koje okuplja tehnološko razvojne kompanije, domaće i strane, i podstiče osnivanje start ap kompanija, stvarajući povoljno okruženje za inovativnost, tehnološki razvoj i konkurentnost.
Naučno-tehnološki park je smešten u mirnom okruženju Zvezdarske šume i obuhvata površinu od 16.446 m2 koja se prostire na 6,6 ha. Park se nalazi u centralnoj zoni Beograda, 4,5 km od centra grada i 22 km od međunarodnog aerodroma. Tehnički fakulteti su udaljeni samo 1 km, dok je Institut Mihajlo Pupin u neposrednoj blizini, što značajno doprinosi koncentraciji ustanova od značaja za tehnološki razvoj i razvoj inovativnosti.
Naučno-tehnološki park Beograd prvenstveno je namenjen namenjen rastućim tehnološko-razvojnim kompanijama i malim novoosnovanim kompanijama. NTP Beograd nudi svojim članovima privlačan paket usluga koji obuhvata infrastrukturne i stručne usluge, koji pomaže kompanijama da ubrzaju svoj rast. Stvaramo idealno okruženje za sve kompanije koje žele da učestvuju u kreiranju dinamične i interaktivne zajednice koja stvara dodatnu vrednost za svoj razvoj kroz razmenu ideja, kontakata i poslovnih prilika.
REFERENTNE INSTITUCIJE U PARKU
Poslovno tehnološki inkubator tehničkih fakulteta Beograd d.o.o. uspostavljen je u partnerstvu četiri tehnička fakulteta Univerziteta u Beogradu (Građevinski, Mašinski, Elektrotehnički i Tehnološko metalurški), opštine Palilula i Inicijative za demokratsku tranziciju 2006. godine, a uspostavljanje je bazirano na međunarodnom iskustvu i primerima najbolje prakse. BITF radi na podršci mladim, tehnički obrazovanim ljudima da započnu i razviju sopstveni biznis i tako ostvare svoju ekonomsku egzistenciju i ostanu u zemlji, kao i na stvaranju spinof kompanija, kroz to promovišući transfer znanja i tehnologija sa univerziteta u privredu. BITF kontinuirano radi na razvoju novih MSP u oblasti visokih tehnologija.
Fond za inovacionu delatnost RS – Fond kreira i sprovodi programe finansiranja za inovativne projekte iz različitih oblasti razvoja tehnologije. Uz podršku eksperata iz različitih oblasti nauke, transfera tehnologije i komercijalizacije inovacija, Fond je kroz Projekat podrške inovacijama, implementiran uz stručnu podršku Svetske banke, dodelio €6 miliona iz pretpristupnih fondova (IPA) Evropske unije za Srbiju, za finansiranje 55 inovacionih projekata. http://www.inovacionifond.rs/