Mašinski fakultet u Sarajevu

Mašinski fakultet Sarajevo je osnovan 1958 godine i preko 10 godina bio je jedini Mašinski fakultet u Bosni i Hercegovini.

Studiji na Mašinskom fakultetu Sarajevo su koncepcijski i strukturom usklađeni s odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kojim je među ostalim određeno prilagođavanje studija Bolonjskom procesu i vrednovanje rada studenta putem ECTS bodova.
Mašinski fakultet Sarajevo ima brojne veze sa Evropskim, Američkim i Australskim univerzitetima gdje su mnogi članovi Fakulteta magistrirali i/ili doktorirali i održavaju kontakte sa njima. Profesori iz inostranstva drže predavanja na svim ciklusima nastave.