Uslužna 3D štampa

3D štampa je tehnologija koja omogućava kreiranje objekata od plastike, smole, metala i drugih materijala. Ova tehnologija je korisna za mnoge industrije, jer omogućava bržu proizvodnju delova, kao i smanjenje troškova.

Mi pružamo uslužnu 3D štampu koristeći nekoliko tehnologija: FDM (Fused Deposition Modeling), SLA (Stereolithography), SLS (Selective Laser Sintering) i metal WLM (Wire-Laser Metal).

FDM je tehnologija koja koristi plastičnu žicu koju topi na dizni i tako nanosi slojeve materijala od kojih formira objekat. Ova metoda je pogodna za proizvodnju delova svih veličina sa širokim rasponom boja i materijala, ali ima neke mane kao što su niža preciznost i kvalitet površine. Maksimalna radna zapremina kod nas je 500x500x570mm i 1200x800x240mm.

SLA je tehnologija koja koristi laserski snop da bi se aktivirao fotopolimer i formirao objekat. Ova metoda je pogodna za proizvodnju preciznih delova sa visokim kvalitetom površine. Glavna mana je viša cena materijala. Maksimalna radna zapremina kod nas je 335x200x300mm.

SLS je tehnologija koja koristi laserski snop da bi se sjedinile čestice polimera. Ova metoda je pogodna za proizvodnju većih serija kompleksnih delova sa dobrom detaljnošću i izdržljivošću. Od materijala u ponudi imamo PA12 i PA12 GF. Maksimalna radna zapremina kod nas je 159x159x295mm.

WLM je tehnologija koja koristi snagu 6 lasera koji topljenjem metalne žice formiraju melting pool koji kreira objekat. Ova metoda je pogodna za proizvodnju delova sa visokom izdržljivošću od različitih metalnih materijala. Maksimalna radna zapremina kod nas je 500x400x410mm.

Ukratko, uslužna 3D štampa ima mnogo prednosti u industriji, kao što su brža proizvodnja, veća preciznost i smanjenje troškova.