NovelIC

ELEX Commerce

ABC – Test Valjevo

ICT Hub

Agencija za razvoj opštine Tešanj – TRA

PREDA Prijedor

Univerzitet Union – Računarski fakultet

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica

Mašinski fakultet Mostar

Bobex