Gradski muzej Sombor

Muzej savremene umetnosti Beograd

Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT Niš

Confluence Belgrade

Bahus Paraćin – Na eks

Gimatic Balkan

Poslovni inkubator Zrenjanin BIZ

Dubioza kolektiv

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

Istraživačko – razvojni centar SENTRONIS AD Niš

Fabrika mernih transformatora Zaječar

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu