Omni3D

Omni3D je prvi i najveći poljski proizvođač industrijskih FFF 3D štampača. Omni3D se fokusira na FFF tehnologiju, koja je danas dominantna metoda 3D štampanja u svetu.