Šta je Selektivno toplotno sinterovanje?

FAQ, Tehnologija

Selektivno toplotno sinterovanje (Selective Heat Sintering – SHS), je tehnologija koja koristi termičku glavu za štampanje. Pomoću nje se primenjuje toplota na slojeve termoplastičnog praška u radnoj komori.

Šta je stereolitografija?

FAQ, Tehnologija

Stereolitografija – preciznost i detalji Stereolitografija (Stereolithography), SLA, je jedna od najfinijih tehnika 3D štampe. Uz pomoć nje mogu da se odštampaju izuzetno mali i fini detalji sa savršeno glatkom površinom koja ne zahteva nikakve dodatne obrade.