Šta je Plastic Jet Printing?

Plastic Jet Printing štampači su namenjeni širokom spektru potrošača

Plastic Jet PrintingPJP, koristi toplotu i pritisak za izvlačenje neprekidne trake termoplastičnog materijala koji je jedini materijal u PJP tehnologiji 3D štampe. PJP tehnologija je jako slična FFF, i FDM tehnologijama, ali su PJP štampači zamišljeni da budu čisto potrošački uređaji. Ovo je idealna tehnologija za razvoj konceptualnih modela i testiranje funkcionalnosti.