Šta je Taloženje plastičnih slojeva?

Taloženje plastičnih slojeva je tehnologija 3D štampe koja daje izvanredne detalje na završenom modelu

Taloženje plastičnih slojeva (Layer Plastic DepositionLPD) je nova tehnologija 3D štampe. Kod nje se u ekstruder ubacuje termoplastični materijal i precizno se primenjuje na zagrejanu podlogu sloj po sloj. Zahvaljujući taloženju plastičnih slojeva (LPD) odštampani modeli dobijaju izvanredne detalje što im omogućava da se koriste za izradu prototipa. Po pitanju kvaliteta, modeli odštampani ovom tehnologijom mogu se porediti s onim formiranim uz pomoć vode ili od elastičnog sirovog materijala uz pomoć čvrste konstrukcije (forme ili matrice).