Šta je stereolitografija?

Stereolitografija – preciznost i detalji

Stereolitografija (Stereolithography), SLA, je jedna od najfinijih tehnika 3D štampe. Uz pomoć nje mogu da se odštampaju izuzetno mali i fini detalji sa savršeno glatkom površinom koja ne zahteva nikakve dodatne obrade. Za gradivni materijal koristi se fotopolimer, za razliku od praškastih ispuna i filamenata. Fotopolimer je materijal koji menja svoju strukturu pod ultraljubičastom svetlošću, kada iz tečnog stanja prelazi u čvrsto stanje.

SLA štampači rade s tubom napunjenom fotopolimerom i platformom koja se kreće po vertikalnoj osi. Mašina počinje izradu modela sloj po sloj uz pomoć izuzetno preciznog lasera ili UV lampe. Kada jedan sloj očvrsne platforma se podiže (ili spušta u zavisnosti od tipa štampača) i pravi novi fini sloj polimera. Laser konstantno prati zadatu putanju od strane softvera kojom treba da se kreća sve dok predmet ne bude gotov. Nakon toga, operater nežno odvaja predmet od radne platforme. U zavisnosti od samog štampača i vrste polimera, moguće je da predmet treba da se potopi u kadu s vodom kako bi se skinuo višak polimera, da se tretira u UV peći da bi dodatno očvrsnuo ili da je odmah spreman za dalju upotrebu. Kod visećih delova koriste se potporne strukture inače bi štampanje bilo nemoguće.

Ključnu prednost predstavljaju izuzetno visoka preciznost i brzina štampe. Mala debljina sloja od 0.02 milimetra daje savršeno glatku površinu i preciznost. Nedostatak je veoma visoka cena korišćenja.

Veličina radne komore zavisi od samog modela i može biti veoma mala (štampači za nakit) a mogu se proizvesti i veliki prototipi.

Predmeti proizvedeni sa SLA tehnologijom 3D štampe imaju izuzetno visoku rezoluciju i kvalitet i često ne zahtevaju nikakvu dodatnu obradu. Mogu biti polirani i ofarbani.