Lako do 3D modela uz pomoć fotoaparata – Photogrammetry

Fotogrametrija (eng. photogrammetry) je metod preklapanja niza fotografija kako bi dobili 3D model. U opštoj definiciji fotogrametrija je svako merenje na osnovu fotografije koja je uzeta u određenoj razmeri. Nevena Knežević, državljanin 3D republike, kaže: „Već neko vreme se bavim izradom, korigovanjem i pripremom 3D modela dobijenih od seta…

Opširnije