Učenje STEM-a pomoću 3d printanih flaša-raketa

Deca osnovne škole De Singelier proučavaju STEM-a (Science, Technology, Engineering, Mathematics – Nauku, Tehnologiju, Inženjering, Matematiku) na privlačan i zanimljiv način.
Oni prave rakete od plastičnih flaša koristeći delove odštampane na 3d printeru i lansiraju ih pomoću vodenog pritiska. Učenici prolaze kroz više faza rada da bi dobili odgovarajući radni dizajn i tako uče o prirodi razvoja dizajna, uočavanju mana prethodne verzije rakete i u skladu sa tim poboljšavaju rad rakete.

Hajde da napravimo raketu!

Učenici rade na celokupnom dizajnu rakete, od crteža matrice do dizajniranja u TinkerCad-u i štampe određenih delova na 3d printeru. Deca su podstaknuta da testiraju dizajn i da uoče šta funkcioniše, a šta ne.

Da li je vrh dovoljno oštar? Kog oblika treba da budu krila? Šta se dešava ako se menja dizajn? Oni se upuštaju u istraživački put pokušaja i greški da bi došli do dizajna koji će omogućiti let rakete u vazduh.

3d-printed-bottle-rocket

Po rečima učitelja osnovne škole De Singelier, bitno je da učenici shvate da je normalno ako ideja ne uspe odmah. Svaki uređaj kod nas je prošao test rada, zatim je došlo do poboljšanja određenih delova da bi uređaj bolje funkcionisao.

Za učenike je korisno da nauče da su neke ideje bolje od drugih i da pomoću neuspelih pokušaja shvate šta treba popraviti da bi raketa funkcionisala.
3D printing omugućava učenicima da svoje ideje sprovedu u dela.

To stimuliše njihovu kreativnost i ohrabruje ih da rade na promeni dizajna koji ne funkcioniše. Projekti kao ovi značajno utiču na učenje i napredovanje učenika – pronalaženje sebe kroz određene ideje u praksi i zasigurno pamćenje lekcija koje uče kroz opipljivu materiju.

Ceo plan po kome su učenici radili možete da skinete ovde.