Open Box Studio – ideje koje ne staju u kutiju!

Open Box Studio je mlada firma iz Podgorice, specijalizovana za 3D štampu, grafički dizajn i audio-vizuelnu produkciju. Tim čine kreativni ljudi različitih zanimanja, koji su se okupili sa ciljem da pomažući jedni drugima lakše ostvare svoje ideje. Investiciono Razvojni fond Crne Gore prepoznao je njihov trud i angažovanje kao i mogućnosti 3D štampe i dobili su beskamatni kredit za pokretanje posla.

Open Box Studio je do sada izašao u susret različitim željama mnogih klijenata, izrađujući po idejama nakit, naočare, lampe, igračke po crtežima dece, rekvizite za film… Takođe su ostvarili saradnju sa institucijama poput Crnogorskog narodnog pozorišta i Narodnog muzeja Crne Gore. Trenutno su uključeni u projekat „Mi zajedno možemo sve“, nevladinog udruženja ŠkArt iz Tivta, koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom sporta i obuhvata izradu predmeta za Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) kao i intenzivnu obuku 3D modelovanja i 3D štampe.

Projekat se bavi istraživanjem potreba mladih sa invaliditetom u smislu asistivne tehnologije, 3D modelovanja i obukom mladih sa invaliditetom za samostalno kreiranje personalizovane asistivne tehnologije. Svaki od polaznika ima priliku da kroz kurs modeluje predmet po svom izboru i taj predmet će po završetku kursa biti odštampan.

Izrađuju predmete popu mobilnih rampi za kolica, otvarača za razne vrste predmeta, držače za pribor za jelo, dodatke za lakše korišćenje miša, mape delova grada za osobe sa oštećenim vidom. Svi predmeti su neophodni u svakodnevnom životu osoba sa hendikepom i do sada im nisu bili dostupni na tržištu.

Za štampanje jednog držača za jelo potreban je 1 sat a za štampanje rampe 24 časa. U ovom trenutku Open Box Studio štampa najmanje 40 predmeta koji su rezultat prethodnog mapiranja potreba članova UMHCG.

3D štampa omogućava izradu predmeta koji će olakšati svakodnevne aktivnosti mladim ljudima sa invaliditetom. Oni su do sada spadali u jednu od diskriminisanih i marginalizovanih socijalnih grupa. Upravo zbog bolje integracije u društvo, ovi mladi ljudi sada ne samo da imaju priliku za korišćenje predmeta koji zadovoljavaju njihove potrebe, već imaju priliku da kroz obuku sami kreiraju predmete po svojoj meri i želji i, kroz druženje i edukaciju na temu savremenih tehnologija dolaze do kreativnih rešenja. Edukacija u ovom slučaju obuhvata ceo proces stvaranja proizvoda koji podrazumeva akciju, inovativnost, druženje i deljenje ideja.

U ovoj oblasti su svi novi pa nema pogrešnih odgovora i pritisaka, samo novi početak i neograničene mogućnosti. Obzirom da rade sa plastikom predmeti postaju brzo dostupni na tržištu.

 

3D štampa je nova tehnologija na tržištu pa je jedna od misija Open Box Studia da podigne svest o širokoj primeni i koristima ove tehnologije. Žele da utiču na njen dalji razvoj i upotrebu i u budućnosti.

Plan za budućnost Open Box Studia je da nastave da uče, dele znanje i ideje koje, uz nove tehnologije, postaju ne samo inovativnije već i pristupačne.