Da li razmatrate upotrebu CNC mašine za izradu prototipa ili malih serija?

Kako je upotreba CNC mašine relevantna za priču o 3D štampačima? Prosto, zato što ako možete da priuštite 3D metal štampač, možete da priuštite i CNC mašinu.

U ovom smislu, CNC obrada je i dalje isplativ način da se proizvede široki spektar metalnih prototipova. Naravno, ova tehnologija dolazi sa ograničenjima. Inženjeri i dizajneri koji dizajniraju delove i rade s 3D štampačima moraju pratiti pravila za aditivnu proizvodnju, a s druge strane za rad na CNC mašinama moraju da se prate pravila za tehnologiju koja radi na principu uklanjanja materijala.

Pravila za ovu tehnologiju dolaze sa dva ograničenja: Oblik alata i Pristup alata. Debljina zida, dubina otvora, unutrašnji prečnik ćoškova, prečnik otvora, sve se to mora uzeti u obzir da bi se smanjili vreme i troškovi izrade. Dodatno, unutrašnje geometrije su ograničene na oblike pod specifičnim uglovima kao što su T-Slot ili oblici u vidu lastinog repa. Takođe mali otvori i šupljine su ograničeni na 2.5mm u prečniku.

Ako vaš dizajn metalnog dela može da ostane u okvirima ovih ograničenja, CNC obrada je brža i jeftinija nego 3D štampa metalom. Na ovaj način delovi zadržavaju izotropska mehanička svojstva i mogu se napraviti s većom preciznošću, do ±0.025mm, za razliku od DMLS tehnologije 3D štampe koja dostiže preciznost ±0.100mm. S druge strane, da bi se samo započela trka u slobodi dizajna koju donosi 3D štampa metalom, potrebno je imati minimum 5-osni CNC uređaj. Cene za ovakve uređaje kreću od 100.000€.

Možete pogledati kako se CNC tehnologija poredi sa tehnologijama 3D štampe u tekstu na LINKU.