Šta je Bound metal deposition (BMD)?

Tehnologija Bound metal depositioning poznata i kao ekstruzija metalnog materijala (metal material extrusion), slična je FDM (FFF) tehnologiji 3D štampe plastikom.

BMD tehnologija kreira metalni deo u tri jasno definisane faze.

Umesto da koristi materijal u praškastom obliku kao Direktno lasersko sinterovanje metala (DMLS), kod BDM tehnologije metal je vezan u šipke napravljene od livačkog voska ili polimera. Ova mešavina se ponaša kao termoplastični materijal. Može da se topi na nižim temperaturama i ekstruduje kroz diznu sloj po sloj. Ovim putem nastaje metal-polimer objekat – poznat pod nazivom „zeleni deo“. Nakon 3D štampe ovaj deo zahteva dodatne procese. Pere se ili se odvaja vezivni deo i zatim sinteruje u peći. Ovaj proces lepi materijal praveći gotov metalni deo.

Možete pogledati kako se Bound metal depositioning tehnologija poredi sa drugim tehnologijama u tekstu na LINKU.