Šta je 3D štampa?

3D štampa ili aditivna proizvodnja

3D štampa (3D print) je jedinstveni proces u kojem se štampaju pravi trodimenzionalni objekti svih oblika. To je zapravo aditivna proizvodnja (Additive Manufacturing), proces u kojem se slojevi materijala dodaju jedan na drugi.

 

U zavisnosti od tipa štampača, predmet može biti od različitog materijala i bezbojan ili u boji. Model se prvo priprema u digitalnom obliku, a zatim se šalje do štampača gde započinje štampanje predmeta.

Kreiranje objekata ovim putem se postiže na različite načine, ali je princip zajednički za sve. U pitanju je fino ređanje slojeva materijala jedan preko drugog. 3D štampa je radikalno drugačiji način konstruisanja, a primena je ekstremno velika.

Pogledajte neke od oblasti u kojima se primenjuju 3D štampači i 3D skeneri.