Nibe Tiki

O kompaniji 3D Republika imam sve reči hvale. Momci iz ove kompanije su nam bili uvek na raspolaganju kada smo se našli u nekoj nedoumici pri izboru materijala za izradu potrebnih delova. Nadam se da ćemo u budućnosti dodatno proširiti saradnju kako kroz uslužnu štampu modela, ali i nabavku 3D štampača i podršku u implementaciji istog u proizvodnji.