Naučno-tehnološki park Beograd

Kroz dosadašnju saradnju sa 3D Republikom imali smo priliku da pružimo dodatnu ekspertsku podršku startapima i tehnološkim kompanijama u domenu aditivne tehnologije. Ovaj vid podrške je izuzetno značajan preduzetnicima koji se suočavaju sa velikim rizicima razvoja tehnoloških biznisa, koji su posebno izraženi u segmentu razvoja fizičkih proizvoda. Zahvaljujući ekspertizi tima 3D Republike, njihovoj posvećenosti i shvatanju izazova sa kojim se ovakvi biznisi susreću, u prilici smo da dodatno ubrzamo razvoj članova naše zajednice.