Hemofarm Inženjering

Sa 3D Republikom sarađujemo već pet godina. Veoma su nam pomogli u evoluciji primene 3D štampe u Hemofarmu. Svojim kvalitetnim savetima i izradom brojnih prototipa usmerili su nas izboru pravog rešenja. Kupovinom printera za njih nismo postali samo novi potrošači materijala. Nastavljena je sjajna saradnja kroz razmene iskustava, a naročito smo im zahvalni na pomoći u hitnim situacijama kada su nam svoje resurse davali na raspolaganje. Takav pristup u vreme kada je obrt i zarada ’sveto pismo’ je nešto nesvakidašnje – svaka čast i svaka preporuka. Zadovoljno nastavljamo saradnju sa ekipom entuzijasta sa kojom možemo računati da ćemo ostati u tokovima ove progresivne oblasti.