• 3d-printed-gyro
 • 3d-printed-gears-dual-extrusion
 • technical-nylon-part
 • 3d-printed-chair
 • PVA natural small
 • PVA natural small 1
 • PVA natural small 2
 • PVA natural small 3
 • PVA natural small 4
 • PVA natural small 5

UltiMaker PVA – 350gr

Ultimaker PVA je vodorastvorljivi materijal za podršku kod printera koji rade sa više materijala istovremeno.  Odličan je za štampu kompleksnih oblika, velikih kontra uglova, šupljina i komplikovane geometrije.

Glavne osobine PVA su:

 • dobra termalna stabilnost, a opet brzo rastvaranje
 • manje je osetljiv na vlagu u odnosu na druge proizvođače
 • odlično prijanjanje za PLA i Nylon
 • bezbedno se rastvara u vodi s česme
 • bio razgradiv bez i jednog štetnog sastojka