• TPU95A red-3
 • TPU95A black
 • TPU95A black-2
 • TPU95A black-3
 • TPU95A black-4
 • TPU95A black-5
 • TPU95A black-6
 • TPU95A blue
 • TPU95A blue-2
 • TPU95A blue-3
 • TPU95A blue-4
 • TPU95A blue-5
 • TPU95A blue-6
 • TPU95A red
 • TPU95A red-2
 • TPU95A red-4
 • TPU95A red-5
 • TPU95A red-6
 • TPU95A white
 • TPU95A white-2
 • TPU95A white-3
 • TPU95A white-4
 • TPU95A white-5
 • TPU95A white-6

UltiMaker TPU 95A

Hemijski otporan i elastičan

Odličan izbor za štampu predmeta koji bi trebalo istovremeno da imaju karakteristike plastike i gume. Postojan u štampi, TPU95a je elastičan i hemijski otporan filament, čiji se međuslojevi odlično povezuju. Štampa se lako i brzo.