• PLA yellow 5
  • PLA yellow 1
  • PLA yellow 3
  • PLA yellow 4
  • PLA yellow
  • PLA yellow-2

UltiMaker PLA Žuti

Brzo, sigurano i pouzdano 3D štampanje.

PLA je idealan za brzo i pouzdano štampanje delova i prototipova sa velikim kvalitetom površine.