• PVA natural 3
  • PVA natural
  • PVA natural 1
  • PVA natural 2
  • PVA natural 4
  • PVA natural 5

UltiMaker PVA – 750gr

Ultimaker PVA je vodorastvorljivi materijal za podršku kod printera koji rade sa više materijala istovremeno.  Odličan je za štampu kompleksnih oblika, velikih kontra uglova, šupljina i komplikovane geometrije.

Glavne osobine PVA su:

  • dobra termalna stabilnost, a opet brzo rastvaranje
  • manje je osetljiv na vlagu u odnosu na druge proizvođače
  • odlično prijanjanje za PLA i Nylon
  • bezbedno se rastvara u vodi s česme
  • bio razgradiv bez i jednog štetnog sastojka