• PLA silver metallic-2
  • PLA silver metallic
  • PLA silver metallic 4
  • PLA silver metallic 3
  • PLA silver metallic 1
  • PLA silver metallic 5

UltiMaker PLA Metalik Srebrni

Brzo, sigurano i pouzdano 3D štampanje.

PLA je idealan za brzo i pouzdano štampanje delova i prototipova sa velikim kvalitetom površine.