• PLA red-2
  • PLA red 1
  • PLA red 3
  • PLA red 4
  • PLA red 5
  • PLA red

UltiMaker PLA Crveni

Brzo, sigurano i pouzdano 3D štampanje.

PLA je idealan za brzo i pouzdano štampanje delova i prototipova sa velikim kvalitetom površine.