• CPE light gray-2
  • CPE light gray 1
  • CPE light gray
  • CPE light gray-3
  • CPE light gray-4
  • CPE light gray-5

UltiMaker CPE Svetlo Sivi

Hemijski otporna i jaka

CPE materijali su hemijski otporni, čvrsti i stabilnih dimenzija.