• ABS yellow 2
  • ABS yellow 1
  • ABS yellow 3
  • ABS yellow 4
  • ABS yellow 5
  • ABS yellow

UltiMaker ABS Žuti

Čvrst i trajan

Ultimaker nova ABS formula je odlična za mehaničke delove sa optimalnim osobinama za štampanje. Otporan na udarce, stabilnih dimenzija i trpi temperature do 85 ºC.