• ABS black-3
  • ABS black 1
  • ABS black
  • ABS black-2
  • ABS black-4
  • ABS black-5

UltiMaker ABS Crni

Čvrst i trajan

Ultimaker nova ABS formula je odlična za mehaničke delove sa optimalnim osobinama za štampanje. Otporan na udarce, stabilnih dimenzija i trpi temperature do 85 ºC.