• Pro2Plus_180706_600x600
  • 8_3f982933-e748-46ed-8b26-02ddae257d6d_600x600
  • 10_8fa00d29-293e-48f1-b9c6-3a5a1780b52d_600x600
  • 14_fa237e35-403e-4c2b-9268-59fa1aeda73f_600x600

Raise3D Pro2 Plus

Velika radna zapremina 305×305×600 mm
Kompatibilnost sa velikim brojem filamenata (300℃)
Senzor za filament / Kamera / HEPA Filter
Minimalna visina sloja 0.01mm
Nastavljanje printa posle nestanka struje
7″ Touch Screen
32 Bit kontrolna ploča

Категорије: ,