• PC

PP 3D Republika 500g

PP je filament polipropilen niske gustine lak za štampanje. PP je razvijen za optičku jasnoću uz zadržavanje mehaničkih performansi i vrhunsku adheziju. Visoka otpornost na rastezanje, pristojna fleksibilnost i hemijska otpornost čine ga pogodnim za štampu raznih predmeta.

PP je ekonomičan svestrani filament pogodan za najrazličitije potrebe.

Karakteristike materijala:

  • Visoka hemijska otpornost
  • Visoko izduženje pre prekida
  • Izvanredna adhezija sloja
  • Pogodno za proizvode koji dolaze u kontakt sa hranom
  • Bezbedno za upotrebu u mašini za sudove i mikrotalasnoj pećnici

Težina filamenta: 500g

Materijal je dostupan u promerima 1.75mm i 2.85mm.

PP-Datasheet