• onfocux-600-1-1673242370
  • uniontechonfocux600part2-600×600-(1)
  • uniontechonfocux600part3-600×600
  • uniontechonfocux600part2-600×600
  • uniontechonfocux600part4-600×600
  • uniontechonfocux600part1-600×600
  • onfocux-600

UnionTech OnFocux600

SLA 3D Štampač za izradu prototipova

OnFocux600 je profesionalni 3D printer plastikom za bržu i jeftiniju izradu prototipova koji omogućava i proizvodnju manjih serija. OnFocux600 je kompatibilan sa skoro svim SLA materijalima i omogućava proizvodnju hiljada delova svakoga dana, čineći proizvodnju malih serija mogućom

Категорије: ,

Опис