• NOVAMID ID1030 CF10

Novamid® ID 1030-CF10 (PA6/66 CF Reinf.) 2.85mm 500g

Novamid® ID 1030-CF10 može 3D štampati konstrukcione delove izdržljivih i visokih performansi, što 3D tehnologiju štampanja čini održivom opcijom za zahtevne automobilske strukturne delove koji zahtevaju robusne performanse na povišenim temperaturama.

Sa samo 10% ugljeničnih vlakana Novamid® ID 1030-CF10 štampa delove sa svojstvima bliskim onima što je obično moguće postići samo brizganjem. Može se štampati istim brzinama kao i neojačani materijali, postižući znatno bolju čvrstoću i žilavost.

[x_icon type=“file-text“] Novamid ID 1030 CF10_Properties

[x_icon type=“file-text“]  Novamid ID 1030 CF10_Print guideline