• bp-f2-01_2x

Build Platform

BP-F2-01

Rezervna platforma za štampu može da ubrza proces rada, bilo da menjate rezin ili počinjete novi print dok uklanjate stari.

Kategorije: ,