• Optimized-For-Web-JPEG-02272024-DSL-BP-308-SH-Standard
  • Optimized-For-Web-JPEG-02262024-DSL-prints-220-SH-Standard
  • Optimized-For-Web-JPEG-02262024-DSL-prints-207-SH-Standard
  • Optimized-For-Web-JPEG-02262024-DSL-prints-189-SH-Standard
  • Optimized-For-Web-JPEG-03082024-DSL-speed-BP-459-SH-Standard

Form 4 Build Platform

Form 4 Build Platform ima izdržljivu aluminijumsku površinu. Dodatni Build Platform može ubrzati vaš radni proces i omogućiti neprekidnu štampu, bez obzira da li menjate rezin ili započinjete novu štampu dok uklanjate odštampani deo.

Категорије: ,