Vojnotehnički Institut Beograd

VOJNOTEHNIČKI INSTITUT (VTI) je najveća vojna naučno-istraživačka ustanova u Republici Srbiji. Sastavni je deo Uprave za odbrambene tehnologije, Sektora za materijalne resurse, Ministarstva odbrane Republike Srbije. Akreditovan je kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj kao naučno-istraživačka institucija Republike Srbije.

Laboratorijski kapaciteti VTI-a su stvarani preko 70 godina. Danas VTI raspolaže sa 24 savremene laboratorije. Neke od njih su od međunarodnog značaja, neke su jedinstvene na području Balkana, a većina prevazilazi vojni značaj, pa se mogu smatrati nacionalnim resursom Republike Srbije.