Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac

Visoka škola strukovnih studija Aranđelovac osnovana je u Aranđelovcu 1960. godine ukazom tadašnje Vlade Republike Srbije.
Tokom pedeset godina nastavni planovi i programi škole menjali su se u skladu sa novim dostignućima nauke i tehnologije i prilagođavali se potrebama privrede i društva. Danas, nastavni plan i program koncipirani je po ugledu na najpoznatije škole i fakultete u zemlji. Programska orijentacija škole odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnog rada i privrednog razvoja. Škola predstavlja jednu od najstarijih visokih škola u Srbiji i realizuje nastavu na dva nivoa kroz 7 studijskih programa (osnovne i master/specijalističke strukovne studije).
U toku 2012. godine Visoka tehnološka škola strukovnih studija dobila je po drugi put (prvi put 2007.) akreditaciju od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, kako za ustanovu tako i za kompletne studijske programe. Visoki kriterijumi akreditacije su zadovoljeni i još jednom je dokazan kvalitet i doslednost u svim procesima i standardima.