Terumo Europe

Terumo Europe je ključni igrač na tržištu zdravstvene zaštite EMEA pružajući proizvode i usluge najboljeg kvaliteta u klasi. Snažan je akter japanske kompanije Terumo Corporation doprinoseći inovacijama i održivom rastu.