Tehnološki fakultet Novi Sad

Tehnološki fakultet Novi Sad, osnovan je 1959. godine sa ciljem da obrazuje visoko osposobljene kadrove u oblasti prehrambenog inženjerstva.

Tokom dosadašnjih 60 godina postojanja i rada, Tehnološki fakultet Novi Sad se razvio u naučno-obrazovnu instituciju zavidne reputacije, ne samo u zemlji već i u inostranstvu. Što potvrđuje da Tehnološki fakultet dosledno prati savremene trendove i visoke kriterijume u akademskom obrazovanju na svim nivoima, u nauci i istraživanju, čuvajući stečenu reputaciju i stvarajući uslove za razvoj i dalji napredak.

Svojim visokim dometima u akademskom obrazovanju, kao i brojnim publikovanim naučnim radovima i saopštenjima, projektima, inovacijama, patentima i drugim ostvarenjima svojih saradnika, Tehnološki fakultet Novi Sad je obezbedio značajno mesto među elitnim institucijama ove vrste.

Saradnja sa privredom kroz studentske prakse, inovacione projekte, edukaciju kadra i brojnim drugim poljima, predstavlja važan faktor razvoja Tehnološkog fakulteta.