Stublina

Višegodišnje iskustvo u proizvodnji, originalna tehnička rešenja, prepoznatljiv moderan dizajn i primena savremenih proizvodnih metoda ostvarenih sopstvenim ljudskim i materijalnim resursima, omogućili su kvalitetnu bazu za raznovrstan asortiman proizvoda visokih performansi.
Primarne karakteristike naših proizvoda sa znakom kvaliteta su u saglasnosti sa zahtevima merodavnih standarda (ISO, DIN, EN, RAL-RG, RAL-GZ, GOST), kao i optimalnih potreba korisnika. Pogodnost proizvoda za nameravanu upotrebu pri utvrđenim uslovima, kao i provera izdržljivosti se po potrebi ispituju u sopstvenoj i akreditovanim laboratorijama. O tome svedoče mnogobrojni atesti relevantnih institucija posle nezavisne, neutralne i objektivne ocene rezultata ispitivanja prema zahtevima većeg broja standarda. Jačanjem poverenja kod kupaca i krajnjih korisnika uz potpunu posvećenost ka ispunjavanju i nadmašivanju postavljenih zahteva i očekivanja za proizvode, poštovanjem ugovorenih rokova isporuke kao i negovanjem direktnih kontakata sa kupcima i razvojem partnerskih odnosa sa dobavljačima, doprinosimo uspostavljanju i održanju uzajamno korisnih odnosa sa svim zainteresovanim stranama. Obukama i stalnim proširivanjem znanja, obezbeđenjem uslova za primenu savremene tehnologije, poboljšanjem uslova za rad i stvaranjem povoljnih uslova za kreativan timski rad, aktivno utičemo na razvoj kvaliteta svih zaposlenih, koji izvršavaju radne zadatke u skladu sa utvrđenom politikom kvaliteta.