Poslovni inkubator Zrenjanin BIZ

Poslovni inkubator Zrenjanin BIZ je preduzeće osnovano sa namerom da podrži preduzetnički proces preduzeća koja se bave informacionim tehnologijama i podstiče njihovu inovativnost, kako bi se nivo uspešnosti takvih kompanija povećala. Samo preduzetnici sa održivim IT projektima mogu da postanu stanari BIZ-a, koji će im pružiti više modela usluga, podrške i resursa.