NovelIC

NovelIC je B2B kompanija, osnovana 2013. godine, koja pruža visokotehnološka dizajn rešenja i usluge u elektronskim sistemima.