Medicinski fakultet u Zenici

Misija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici bazirana je na osnovnim komponentama visokoškolskih institucija na nastavno naučnom i naučno istraživačkom radu. Obrazovati kroz nastavni i naučnoistraživački proces visokokvalitetne mlade stručnjake u oblasti biomedicinskih i zdravstvenih nauka. Kontinuirano pratiti naučnoistraživački rad i uključivati što veći broj mladih u proces povezivanja fakulteta sa tržištem rada i drugim. Uklapati se u internacionalne kriterije kvaliteta obrazovnih i naučnih djelatnosti. Vizija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici je postati moderna i prepoznatljiva visokoškolska institucija sa više studijskih odsjeka uključena u akademski prostor Evropske Unije i Svijeta koja će autoritativno obavljati svoje aktivnosti.