Mašinski fakultet u Zenici

Mašinski fakultet u Zenici, kao nastavna, naučnoistraživačka i stručna institucija, ima misiju da uz maksimalno i kontinuirano inoviranje nastavnog sadržaja, primjenu savremenih metoda i tehnika edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti mašinstva koji su sposobni da budu lideri u razvoju privrede Zeničko-dobojskog kantona i šire.

Obrazovni i naučnoistraživački rad na Mašinskom fakultetu u Zenici obuhvata čitav spektar razvoja moderne i savremene tehnologije koji je usklađen sa evropskim trendovima i idealno postavljen za praktičnu profesiju, ali služi i kao osnova za djelotvorne kreativne radove.

Uloga Mašinskog fakulteta u Zenici je da osmisli, ispita i razvije inovacije u oblasti mašinsko inženjerskih nauka, kao i da kroz naučnu i tehničku podršku pomaže razvoj Kantona i šire.