JU Centar za napredne tehnologije u Sarajevu

Javna ustanova „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je osnovana 2018. godine od strane Skupštine Kantona Sarajevo kao samostalna javna ustanova u državnom vlasništvu, koja posluje u okviru ovlaštenja utvrđenih Zakonom o ustanovama Bosne i Hercegovine i Odlukom o osnivanju.

Misija je očuvanje postojećih i razvoj novih znanja u oblasti tehničkih i tehnoloških nauka, te zadržavanje mladih istraživača u Bosni i Hercegovini.

Vizija je postati nezaobilazan outsorsing istraživačko-razvojni centar za sve industrijske i poslovne subjekte u Bosni i Hercegovini u oblasti tehničkih i tehnoloških nauka.