IPC Tehnopolis

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je mjesto za podršku razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Opštini Nikšić i dio je Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori.