Institut Mihajlo Pupin

Institut „Mihajlo Pupin“ (IMP) je vodeća naučno-istraživačka organizacija u informacionim i komunikacionim tehnologijama (ICT) i najveći i najstariji institut u jugoistočnoj Evropi.

Naučnoistraživački profil Instituta ‘’Mihajlo Pupin’’ čini sinteza naučnog i ekspertskog znanja u širokom spektru oblasti kao što su: elektronika, automatika, procesno upravljanje, računarstvo, telekomunikacije, digitalna obrada signala, informacioni sistemi, softversko inženjerstvo i robotika.
Institut je 100% u državnom vlasništvu, a svoje prihode u najvećem procentu (90-95%) ostvaruje prodajom proizvoda i usluga na domaćem i inostranom tržištu. Oko 5-10% zarade ostvaruje učešćem u naučnoistraživačkim projektima finansiranim od strane Ministarstva za nauku Republike Srbije. Približno 8% prihoda Institut realizuje po osnovu izvoza proizvoda i usluga.
Institut ulaže maksimalne napore da svoje poslovanje prilagodi izazovima 21. veka i bude snaga koja motiviše i pokreće tehnološki razvoj i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji. Da bismo taj zadatak ispunili oko sebe okupljamo veliki broj malih i srednjih preduzeća i trudimo se da inspirišemo preduzetnički duh u razvoju i implementaciji sopstvenih, savremenih informatičkih rešenja. Cilj nam je stvaranje ekonomski efikasnog, tehnološki savremenog društvenog okruženja, zdrave životne sredine i humanijih radnih uslova.
Zahvaljujući inovativnom pristupu u rešavanju problema i stalnom praćenju najnovijih naučnih i tehnoloških trendova, obezbeđujemo razvoj i modernizaciju poslovanja naših klijenata uvođenjem kompleksnih IKT rešenja po sistemu „ključ u ruke“. Zahvaljujući širokom dijapazonu ekspertskih znanja, u zavisnosti od zahteva i složenosti projekta, formiramo dinamične timove istraživača sposobne da odgovore svakom izazovu.
Zahvaljujući izuzetnoj ponudi proizvoda i usluga, Institut „Mihajlo Pupin“ predstavlja pouzdanog saveznika u potrazi za tehničkim rešenjima koja će vas učiniti konkurentnijim na tržištu.