Inovacioni centar naprednih tehnologija CNT Niš

Inovacioni centar naprednih tehnologija, ICNT, formiran je na inicijativu grupe redovnih profesora sa Elektronskog fakulteta i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Shodno tome, nastao je kao rezultat dugogodišnje akumulacije znanja iz različitih oblasti od kojih se izdvajaju Informaciono-komunikacione tehnologije, telekomunikacije, elektronika, energetika, mehatronika, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije.