Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je organizacija u kojoj se na originalan i sistemski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, odnosno novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih u skladu sa potrebama tržišta.